Polityka prywatności

Ochrona informacji jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy starań, abyście Państwo czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Sala Rembertów Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako Administratora danych. 

Działając na podstawie art. 13.1 RODO, wobec pozyskania danych osobowych, celem ich przetwarzania, informujemy, iż:

 

ADMINISTRATOREM DANYCH JEST: 

Premium Catering sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa 

 

CEL PRZETWARZANIA: 

Administrator przetwarza dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych z klientami. 

 

RODZAJ DANYCH: 

Dysponujemy danymi adresowymi, identyfikacyjnymi, kontaktowymi, które otrzymaliśmy od osób fizycznych, z którymi zawarliśmy umowę współpracy. 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA: 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili podpisania umowy. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa: 

  1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
  2. W każdej chwili możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
  4. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją.
  5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.
  6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami w celu podania nazwy i adresu podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać.
  7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach. 

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Dane osobowe przechowujemy do czasu obowiązywania umowy współpracy. 

 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

  1. Wiadomości e-mail na adres: rezerwacje@salarembertow.pl
  2. Telefonicznie: + 48 690 800 657
  3. Listownie na adres: ul. Strażacka 108, 04-455 Warszawa 

 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH: 

Dane osobowe osób fizycznych, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. 

 

INFORMACJE OGÓLNE, PLIKI COOKIES 

1. Właścicielem i operatorem serwisu jest Premium Catering sp. z o.o. ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa 

Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu („Administrator”).

2. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:

• serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.

• poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu.

• poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

• pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

7. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,

• „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka 

8. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

9. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

10. Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.

11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. 

 

Warszawa 07.2022 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sala Rembertów

 

ul. Strażacka 108, 04-455 Warszawa

Tel. + 48 690 800 657

e-mail: rezerwacje@salarembertow.pl